Janka Kotasová

Pohyb je pre mňa neoddeliteľnou súčasťou od detstva a neviem si bez neho predstaviť svoj život. Ako aktívna športovkyňa som pre 6 rokmi objavila čaro jogy, ktorá mi ukázala inú formu pohybovej aktivity, ako aj duchovný rozmer, ktorý ma významným spôsobom nasmeroval na mojej vlastnej ceste jogy. Môj záujem o jogu narastal a zásadný prielom nastal keď som začala cvičiť pod vedením môjho učiteľa Fredyho Ayisiho. Absolvovala som kurz inštruktora I. a II. stupňa pod jeho záštitou, pravidelne sa zúčastňovala jeho tréningov. Moja túžba po zdokonaľovaní sa na jogovej cesta rástla každým dňom a zároveň som pociťovala potrebu svoju prax obohatiť o jogovú terapiu, ktorú som absolvovala pod odborným vedením Európskej  jogovej akadémie v spolupráci s FTVŠ UK Bratislava (inštruktor jogovej terapie II. kvalifikačného stupňa). Pravidelne sa zúčastňujem na workshopoch jogy, kde získavam vedomosti a praktické skúsenosti iných učiteľov jogy, ktoré aplikujem do svojej jogovej praxe a som pripravená ich odovzdať aj Vám na svojich hodinách v  Ayisi Yoga Center.

„Joga nie je len o tom, aby sme sa vedeli dotknúť palcov na nohách, ale aj svojho srdca“

Kontakt

+421 907 986 346

janka@joja.sk

Ayisi Yoga Centrum,
Mliekarenská 10,821 09 Bratislava

copyright © 2020 www.joja.sk / vytvorili anem.sk